KDO JSME 
Pro majitele


MVDr. Martin Sosnar, Ph.D., MBA

vedoucí lékař ALTHEA

  • základní škola a gymnázium v Brně
  • Fakulta veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
  • postgraduální studium + praxe v oboru vnitřní choroby malých zvířat na Klinice chorob psů a koček VFU Brno (specializace urologie)
  • asistent na VFU Brno (urologie)
  • 9/2000 stáž na soukromé veterinární klinice, Nizozemí
  • 2/2001 stáž na veterinární klinice zaměřené na pohotovostní ošetření akutních pacientů, Amsterdam, Nizozemí
  • 6/03 - 8/03 stáž na referenční veterinární klinice specializované na ortopedii a stomatologii malých zvířat, USA
  • 6/2005 obhajoba disertační práce na téma "Selhání ledvin"
  • 1/2008 absolvoval program MBA na B.I.B.S.
  • Jazyky: angličtina, němčina