KDO JSME 
Pro majitele


MVDr. Martin Sosnar
Zpět na seznam publikací
Délka přežívání a prognostické ukazatele u psů s masou srdeční báze: 25 případů (1986 - 1999)

Termín "masa srdeční báze" je obecný pojem užívaný k popisu jakékoli masy lokalizované u srdeční báze, související s vzestupnou aortou a plicním kmenem, ale nezasahující pravou srdeční předsíň. U psů jsou těmito masami nejčastěji chemodektomy aortálního tělíska, ale mohou zde vznikat také ektopické tyroidální a paratyroidální masy. Srdeční masy u psů se nejčastěji projeví po invazi do perikardu, vzniku perikardiální efuze a rozvoji příznaků pravostranného srdečního selhání. Většinou dochází k minimální exfoliaci tumorózních buněk z mas, a proto cytologické vyšetření perikardiální tekutiny a tenkojehelných aspirátů obecně není pro určení diagnózy masy srdeční báze přínosné. K určení definitivní diagnózy je nutná chirurgická biopsie.
Do studie bylo zařazeno 25 psů (kříženci 28 %, boxer 20 %, zlatý a labradorský retrívr 24 %, ostatní méně než 1 %). V anamnéze byly nejčastěji uváděny příznaky postižení dýchacího systému (52 %), distenze břicha (48 %), anorexie nebo inapetence (48 %), letargie (40 %), postižení trávicího systému (28 %), hubnutí (20 %) a kolaps (12 %). Klinickým vyšetřením byly zjišťovány příznaky onemocnění dýchacího systému (73 %), tlumené srdeční ozvy (65 %), slabý periferní pulz (65 %) a abdominální efuze (60 %). Příznaky pravostranného srdečního selhání byly zaznamenány u 65 % psů.
Rentgenologickým vyšetřením byla u 86 % psů zjištěna kardiomegalie, u 43 % psů příznaky edému plic a 38 % psů mělo pleurální efuzi.
Ultrazvukovým vyšetřením byla u 81 % psů prokázána perikardiální efuze a 52 % psů mělo srdeční tamponádu.
Doba přežívání po prokázání masy srdeční báze kolísala v rozmezí 0 - 1096 dní. Průměrná doba přežívání psů, kteří podstoupili perikardektomii, byla signifikantně delší (661 ± 170 dnů) než psů léčených medikamentózně (129 ± 51 dnů).
Histologicky byly vyšetřeny vzorky odebrané od 32 % psů, diagnóza zněla ve všech případech tumor aortálního tělíska.
Tyto masy nejčastěji vznikají mezi 10. až 15. rokem, častěji u samců než u samic. Tumory aortálního tělíska bývají benigní a klinická manifestace je následek jejich růstu a utlačování okolních tkání. Proto jsou klinické nálezy při prvním kontaktu s pacientem odrazem perikardiální efuze a odpovídají příznakům pravostranného kongestivního srdečního selhávání, které vzniká následkem tlaku masy na srdeční předsíň nebo na dutou žílu.
Primární metodou k odlišení masy srdeční báze od ostatních srdečních tumorů byla v této studii echokardiografie. Cytologické vyšetření perikardiální tekutiny a tenkojehelných aspirátů diagnózu nepřineslo.

Vicari E. D., Brown D. C., Holt D. E., Brockman D. J. Survival times of and prognostic indicators for dogs with heart base masses: 25 cases (1986-1999).

Zpět na seznam publikací