DOTAZY A PŘIPOMÍNKY  
Pro majitele
V naší veterinární praxi je možno absolvovat v průběhu studia VFU stáže, které jsou součástí výuky studijního programu "Všeobecné veterinární lékařství".

Jsme otevřeni i dobrovolným stážím studentů nesouvisejících s výukovými programy.

Zahraničním studentům můžeme nabídnout konverzaci v angličtině.


Vaše dotazy a připomínky pište na: