PRO MAJITELE
Pro majitele


Jak pomáhá ultrazvuk ve veterině?

Ultrazvuk (UZ) je zvuk o vysoké frekvenci – neslyšitelný lidským uchem. Ultrazvuk je ve veterinární medicíně využíván dvěma základními způsoby:

1. při odstraňování zubního kamene ultrazvukem
Podstatou odstraňování zubního kamene ultrazvukem je tzv. piezoelektrický jev. Při něm dochází vlivem elektrického proudu ke smršťování a rozpínání materiálu (špičky zubního ultrazvuku) a k následnému mechanickému vlnění. Toto mechanické vlnění rozrušuje nepříliš pevné předměty, jako je zubní kámen. Při odstraňování zubního kamene je špička ultrazvukového přístroje, která rozbíjí zubní kámen, ještě chlazena vodou, aby nedocházelo k zahřívání okolních tkání.
Protože bolavé zuby (následek zubního kamene) způsobují např. stálou nevraživost zvířete, a protože se ze zubního kamene uvolňují bakterie dostávající se např. do srdce a ledvin (kde způsobují záněty a selhání), koukněte svému psovi či kočce na zuby, jestli není UZ odstranění zubního kamene na místě. Po odstranění zubního kamene se často dlouhodobě zlepší i nálada zvířete.

2. při ultrazvukovém vyšetření orgánů
Při ultrazvukovém vyšetření orgánů se ultrazvukové vlny procházející tělem odrážejí od jednotlivých orgánů (tkání) a odražené vlny je možné převést na monitor. Zde je pak možno vidět tvar, strukturu a rozměry orgánů, obsah dutých orgánů (např. kameny v močovém měchýři, vzduch ve střevech), s pomocí ultrazvuku jsou odebírány vzorky z tkání se změněnou strukturou (např. podezřelých z nádorového bujení). Ultrazvuk se používá velmi často v gynekologii - k diagnostice gravidity (zobrazení plodů v děloze) anebo onemocnění dělohy (hnisavý zánět dělohy – pyometra).

Všechna výše uvedená ošetření a vyšetření v naší ordinaci běžně provádíme.

MVDr. Martin Sosnar, Ph.D., MBA


Zpět na rady pro majitele