KDO JSME 
Pro majitele


MVDr. Martin Sosnar
Zpět na seznam publikací
Epidemiologie infekční peritonitidy u koček vyšetřených na univerzitních veterinárních pracovištích

Virus infekční peritonitidy koček (FIPV) vznikl mutací z kočičího enterálního koronaviru (FECoV). Tyto dva viry jsou antigenně a morfologicky velmi podobné a běžnými testy nerozlišitelné. Dohromady tvoří skupinu tzv. kočičích koronavirů (FCoV). K detekci FCoV u koček je běžně používána nepřímá imunofluorescence (IFA) a ELISA.
Sérologické studie ukazují, že přibližně 25 % koček v domácnostech (nečistokrevných) a 75 - 100 % koček v chovatelských zařízeních (čistokrevných) má protilátky proti FCoV. V současné době neexistuje efektivní léčebný protokol pro infekční peritonitidu koček (FIP), a mortalita pacientů s klinickými příznaky FIP dosahuje více než 95 %.
Unikátní charakteristika efuze umožňuje rychlé stanovení diagnózy efuzivní formy FIP; intravitální diagnostika neefuzivní formy je však obtížná, k potvrzení diagnózy je nezbytný odběr bioptických vzorků a jejich histologické vyšetření. Poměr výskytu efuzivní a neefuzivní formy je přibližně 3:1.
FIP se ve srovnání s celkovou populací hospitalizovaných koček vyskytovala s větší pravděpodobností v mladším věku a u čistokrevných nekastrovaných samců oproti kastrovaným samicím (pravděpodobně vlivem rozdílného způsobu života). Proporcionální prevalence FIP se v jednotlivých regionech výrazně lišila. FIP je považována za hlavní příčinu smrti u čistokrevných koček v chovatelských zařízeních a útulcích (obecně ve velkých koncentracích koček).
Počet koček s FIP ve stáří mezi 6 měsíci a 2 roky byl statisticky významně vyšší než v kontrolní skupině téže věkové kategorie. Počet koček s FIP starších 7 roků byl statisticky významně nižší než v kontrolní skupině stejného stáří. Incidence FIP byla nižší u koček ve středním věku, s nárůstem po 13. roce věku. To může souviset se snížením kvality buňkami zprostředkované imunity.
Ačkoli nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v incidenci FIP v ročních obdobích, byl zaznamenán výrazný nárůst počtu případů od června do dubna, s vrcholem od ledna do dubna (v zimním období). To může být dáno tím, že kočky tráví doma v zimních měsících více času, stresem souvisejícím s nízkými teplotami nebo jednoduše tím, že většina koťat narozených v létě dosahuje v těchto měsících stáří 6 - 12 měsíců.
U koček s klinickými příznaky FIP, lymfopenií, titrem FCoV vyšším než 1:160 a hyperglobulinemií je 89 % pravděpodobnost, že pitva FIP potvrdí. Naopak u koček bez protilátek proti FCoV byla FIP při pitvě potvrzena jen vzácně (předpoklad negativního závěru 96,6 %).

Rohrbach B.W., Legendre A.M., Baldwin Ch.A., Lein D.H., Reed W.A., Wilson R.B. Epidemiology of Feline peritonitis among cats examined at veterinary medical teaching hospitals. J Am Vet Med Assoc 2001;218:1111-1115.

Zpět na seznam publikací